GENEL TAŞIMA VE BİLET KURALLARI

 

1. TANIMLAR

BAGAJ: BURULAŞ Havacılık  Yolcu Taşıma Sözleşmesi gereğince taşınan yolcu beraberindeki 6 kg.’ı geçmeyen ve “Tehlikeli Madde”   kapsamında olmayan eşya ve yüktür.

İPTAL-İADE CEZA BEDELİ: Satın alınan biletin, uçuştan belli bir saat önce (işletme tarafından ilan edilen) iptal-iade talebi halinde yolcudan tahsil edilecek ceza tutarı 

 HAT: Belirlenmiş ulaşım noktaları arasında, yasalara uygun alınmış izinler doğrultusunda belirlenmiş uçuş rotalarıdır.

İŞLEM GÜNÜ: fly.burulas.com.tr internet adresinde ilan edilen herhangi bir sefere ait Yolcu Taşıma Sözleşmesi’nin kabul edilerek, Yolcu Bileti satın alma işleminin gerçekleştirildiği takvim günüdür.

KONTROLLÜ ALAN : Yolcu terminallerine ait açık ve kapalı alanlardan başlayarak, aracı da  kapsayan ve, Burulaş Havacılık personeli tarafından kontrol altında tutulan tüm alanlardır.

TAŞIYICI: Gerçekleştirilecek  operasyonlarda; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen işletme ruhsatına sahip firmayı ifade etmektedir.

UÇUŞ: BURULAŞ Havacılık tarafından ilan edilen, belirli gün ve saatte gerçekleştirilen tek yönlü hava yolculuğudur.

SEYAHAT ÜCRETİ: Satın alınan bir seferlik yolculuk karşılığında ödenen ücrettir.

UÇUŞ GÜNÜ ve SAATİ: Satın alınan yolculuğa ait hareket günü ve saatidir.

UÇUŞ İPTALİ: Mücbir sebepler nedeniyle seferlerin iptal edilmesidir.

YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ: Yolcunun ve bagajının taşınması için, taşıyanın nam ve hesabına yapılan sözleşmedir.

YOLCU BİLETİ: Yolculuk yapma hakkını veren geçerli belgedir. Taşınması planlanan 2 yaş altı dahil her yolcunun biletli olma zorunluluğu vardır.

ZARAR: Taşıyıcının taşıma hizmeti verirken, bu taşıma hizmetinden veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerden veya bunlardan doğan gecikme, hasar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylardan kaynaklanan diğer zararlardır.

2. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Yolcu Taşıma Sözleşmesi ile bağıtlanan koşullarda yolcu ve beraberindeki bagajını taşımak.

2.2 Seyahat süresince gerekli tüm güvenlik ve konfor şartlarını sağlamak.

2.3 Uçuşun mücbir sebepler nedeniyle aksaması halinde iptal prosedürünü uygulamak. Mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve uçuşun devamını sağlamak.

 2.4 Yolcu ve beraberindeki bagajı, ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımak. Taşıyıcı, elinde olmayan nedenlerle (hava şartları, polis kontrolleri vb.) yolculuğun gecikmesinden sorumlu tutulamaz.

2.5 Ulaşımla ilgili havacılık otoritesi ( SHGM, DHMİ, ATC üniteleri vb. ) tarafından oluşturulan kurallardan dolayı meydana gelebilecek aksaklıklar, teknik sorunlar veya yolcu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, taşıyıcının ulaşımı iptal etme hakkı saklıdır.

2.6 Taşıyıcının, aşağıda belirtilen mücbir sebeplerle yolculuk esnasında  güzergâhını değiştirerek yolcu ve beraberindeki bagajını taşımaya devam etmeme hakkı saklıdır.

a) Doğal afet ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti halinde;

b) Terörist saldırısı, uçuş güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik şartlar gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen hallerde;

c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğu hallerde;

2.7 Yukarıda ifade edilenler dışında, ilgili Sivil Havacılık Kanun ve Yönetmeliklerinin taşıyıcıya verdiği taşımayı reddetme veya taşımaya devam etmeme hakları aynen geçerlidir.

2.8 Taşıyıcının aşağıda sayılan hallerde yolcu ve beraberindeki bagajı  bindirmeme, yolculuğun başlamasına izin vermeme hakları saklıdır.

a) İlan edilen Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumun meydana gelmesi,

b) Yolcunun başkalarını rahatsız edecek derecede alkollü olması,

c) Yanında velisi olduğu halde yolculuğa çıkan çocuğun, velisi tarafından güvenli yolculuk şartlarına uymasının sağlanamaması,

d) Kaptan pilot tarafından uyulması belirtilen kurallara uyulmaması,

e) Uçuşun seyir güvenliği veya diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar içinde olunması,

f) Ahlak kurallarına uygun olmayan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilenmesi veya sözlü ifadeler kullanılması,

g) Silah vb. öldürücü alet taşındığının tespit edilmesi,

h) Bulaşıcı bir hastalık taşındığının tespit edilmesi,

i) Resmi otoriteler veya taşıyıcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu kılınan belgelerin istendiğinde ibraz edilememesi halinde,

 j) Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı, zehirli vb. tehlikeli maddelerin yolcu beraberinde ya da bagaj olarak taşınmak istenmesinin tespit edilmesi.

k) Bagajın, düzgün ve güvenli taşımayı sağlayacak şekilde paketlenmemiş, ebatları bakımından uygun olmaması

 2.9 Yukarıda ifade edilenler dışında, taşıyıcı firma görevlileri tarafından gerekli görülmesi halinde geçerli bir açıklama yaparak yolcuyu taşımama hakkı saklıdır.

3. YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Genel Kurallar

a) Yolcu; ibraz edilmesi zorunlu, yolculuk hakkını ifade eden geçerli bir belgeye sahip olmalıdır.

b) Yolcu; biniş esnasında, geçerli bir elektronik belge/fatura veya BURULAŞ personeli tarafından yolculuk hakkının onaylanmasını sağlayan bir PNR numarasına sahip olmalıdır.

c) Yolcular check-in esnasında koltuk seçimi yapamazlar, yolcuların araca yerleştirilmesi tamamen görevlilerin yetki ve sorumluluğundadır ve denge unsuru göz önünde bulundurularak görevliler tarafından yapılmaktadır.

d) Varış noktasında uçuş ve/veya yer görevlilerin izin vermediği sürece hava aracı terk edilmemelidir.

e) Seyahat boyunca yolculuk ve bagaj ile ilgili tüm kurallara ve görevlilerin talimatlarına uymalıdır.

f) Kalkış saatinden en geç 30 dakika önce iniş-kalkış noktalarında olunması gerekmektedir. Kalkış saatinden 15 dakika öncesine kadar bagaj ve check-in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.

g) Sigara ve benzeri maddeler ile alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde kullanılması yasaktır. Taşıyıcı, Yolcu Taşıma Sözleşmesinin verdiği hakla, yolculuk ücretini iade etmeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir

h) Yolcu araç içinde, taşıma esnasında meydana gelecek olası kazalara karşı sigortalıdır. Doğal afetler sonucu meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir. Taşıyıcının ağır kusurlu olması hali hariç, yolcu gördüğü zararın karşılanması için talepte bulunamaz.

i) Check-in esnasında fotoğraflı ve üzerinde TC kimlik no’su bulunan kimliği (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlilik cüzdanı) bulunmayan yolcular uçuşa kabul edilmeyecektir.

j) Hamile yolcular hamileliğin 28. haftası ile 35. haftası arasında kendi doktorundan aldıkları "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan bir rapor ile seyahat edebilirler. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz. Doktor onayı olsa dahi, 35. haftadan sonra uçuşlara hamile yolcu kabul edilmemektedir.

k) Yolcular, birtakım özel nedenlerden dolayı, yanlarında ekstra koltuk talep edebilirler. Bu ilave koltuktan da diğer koltuktan talep edilen ücret alınır.

l) Yolcu kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı rezervasyon yapılamamakta, sadece direkt olarak satış işlemi gerçekleştirilmektedir.

m) İnternetten bilet satışları uçuşa 35 dakika kalana kadar açıktır.  Uçuşa kalan süre 35 dakikadan  az ise bilet satışları sadece Havacılık Terminalleri Gişelerinden yapılmaktadır.

n) 0850 850 99 16 no’lu Çağrı Merkezini arayarak yedek listeye kayıt olabilirsiniz. Yedek yolcu listesine kayıt bilgilerinizi bırakırken cep telefonu numaranızın “hatasız şekilde” bırakılmış olması büyük önem arz etmektedir. Uçuşta kontenjan açıldığı durumlarda Çağrı Merkezi tarafından aranıp, size bilgi verilecektir.

3.2 Çocukların Taşınması

12 yaşından küçük çocuk yolcular yanlarında refakatçi olmadan uçuşa kabul edilemezler. 2 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.

3.3 Engelli Yolcuların Taşınması

Uçuşlarımızda tekerlekli sandalye taşıması yapılmamaktadır.

4. Bagajların Taşınması

4.1 Yolculuk Sırasında Taşıtılabilecek Bagaj Boyut ve Miktarları

a) Araç içinde bagajlarınızı yanınıza alabileceğiniz özel bir alan bulunmamaktadır. Toplam bagaj hakkı 6 kg. dır.  Ebatları 45x35x20 cm’yi aşmayacak bagajlarınız araç içinde ayrı bir bölümde muhafaza edilecektir. Bagaj taşıma hakkınız olan ağırlığın üzerinde bagaj ile gelmeniz durumunda; kaptan pilotun yolcu doluluk oranına göre emniyet gereği, fazla bagajı kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

b) Check-in işlemi sırasında toplam bagaj miktarının (6 kg.) üzerinde alınacak fazla bagaj işlemleri için ücretlendirme aşağıdaki gibidir,

                          

Deniz Uçağı

İstanbul-Bursa
Deniz Uçağı

İstanbul-İzmir

 

  0-10 kg                  50 TL                

 10-20 kg                 70 TL                

 20-40 kg               120 TL                

 40-60 kg               140 TL

  

 0-10 kg                80 TL                 

10-20 kg               130 TL                 

20-40 kg               180 TL                 

40-60 kg               230 TL 

 

     

 

60 kg. ve üzeri bagaj için  fiyatlandırma ve uygunluk check-in işlemi öncesinde pilot onayı ile yapılacaktır.

 

 

 

 4.2 Genel Kurallar

a) Taşıyıcının; bu kurallarla belirlenmiş kriterlere uygun olmayan her türlü bagajı taşımama hakkı saklıdır.

b) Taşıyıcı, kalkış noktaları içerisinde her zaman ve herhangi bir sebeple bagajların içeriğini kontrol etme ve taşıma şartlarına uygunluğunu denetleme hakkını saklı tutar.

4.3 Taşınması veya Taşıtılması Yasak Olan Bagajlar

a) Yasadışı olan, seyir güvenliğini tehlikeye atabilecek, başka bir yolcuya veya uçuş personeline zarar verebilecek, rahatsızlık yaratabilecek bagaj taşınması ya da malzeme ve eşyaların araca alınması yasaktır.

 b) Farklı taşıma veya ulaşım hizmeti veren firmalar tarafından taşınması yasaklanmış tüm eşya ve nesnelerin taşınması yasaktır.

 4.4 Bagajın Kaybı

 Bagajınızın kaybolması durumunda istasyonda görevli personele başvurunuz.

 a) Sahibi tespit edilemeyen bagajlar görevliler tarafından araçtan indirilerek, BURULAŞ Havacılık’ın belirlediği hüküm ve koşullara göre araçtan alınarak Kayıp Eşya Ofisine teslim edilir.

 b) Bagajın kaybolması halinde, yolcu(lar) derhal görevli BURULAŞ personeline haber vermeli ve sorumlu personel ile Kayıp Eşya Tutanağı doldurulmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra hem yolcu hem de personel tarafından imzalanmalı ve formun aslı görevlide, kopyası yolcuda kalmalıdır.

 c) Bagajın veya yolcunun yanında bulundurduğu kişisel eşyaların kaybı durumunda sorumluluk kabul edilmez. Yolcu, kalkış noktaları dışına çıkmadan görevliye kayıp ihbarında bulunmak ve Kayıp Eşya Tutanağı’nı bizzat doldurmak zorundadır.

 d) Yolcu bagajının kaybı ile ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemelerin geçerliliğini kabul eder.

 e) Sahibi tarafından başvuruda bulunulmayan bagajlar Kayıp Eşya Ofisinde en fazla 2 ay süre ile saklanır.

5. YOLCU BİLETİ, SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ ve İPTALİ

a) Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez.

b) Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

c) Tüm satış kanalları (internet sitesi/acente/çağrı merkezi/bilet satış noktası ) aracılığıyla düzenlenen  e-biletin iptal/iade talebi,  uçuşa en geç 6 saat kalana kadar gerçekleştirebilir. İptal/iade talebinin aynı PNR’a bağlı tüm yolcular için geçerli olduğu unutulmamalı ve , parçalı iptal/iade taleplerinde satış noktaları uyarılmalıdır. Promosyonlu biletler iptal/iade edilemez. Uçuşa 6 saatten az kaldıysa iptal/iade’ye izin verilmez. Uçuşa 6 saatten fazla zaman var ise cezalı işlem yapılır ve iptal/iade işlemi gerçekleştirilir. 

 

d) Yolcu Bileti, BURULAŞ Havacılık tarafından ilan edilen fiyatlama şartlarına uygun olarak fiyatlanır.

e) İnternet sitesi Çağrı Merkezi,  bilet satış noktası ve Acentelerden yapılacak iptal-iade işlemlerinde;

- Deniz uçağı için İstanbul-Bursa arası uçuşlarda 50 TL,

- Deniz uçağı için İstanbul-İzmir arası uçuşlarda 85 TL iptal-iade ücreti alınır. BURULAŞ Havacılık bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

 

f) Yolcunun satın aldığı Yolcu Bileti, ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesi yerine geçer.

g) Yolcu Bileti satın alan kişi, bu seyahat için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

h) Ödeme yapıldıktan sonra seyahat kesinleşmiş olarak kabul edilecek ve daha sonra; satın alınan  uçuşa ait  bilette yapılacak iptal-iade işlemi işbu belgede belirlenen kurallar doğrultusunda işlem görecektir. Yolcu yazılı olan bu kurallara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Yolcu adına düzenlenmiş bir bilet başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. Ancak yolcunun uçuş tarih ve saatinde uçamayacak durumda olduğunu geçerli bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelemesi durumunda para iadesi yapılır.

j) Mücbir sebeplerden dolayı yapılan uçuş iptallerinde; satış noktaları ve acentelerden satın alınan biletler için, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde  yolcunun başvurması halinde ücret iadesi yapılır. Web-site ve çağrı merkezinden satın alınan biletlerin iadesi, satın alma işleminde kullanılan kredi kartına otomatik olarak iade edilir.

k) Biletin iptal-iade işlemi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. Çağrı Merkezi ve internetten alınan biletlerin iptal-İade işlemleri, Çağrı Merkezi veya internetten yapılabilir,  iptal-iade edilen bilet/biletlerin bedeli  satın alma işleminde kullanılan kredi kartına otomatik olarak iade edilir. Diğer satış kanallarından satın alınan biletlerin iptal-iadesi için mutlaka acente veya satış noktalarına bizzat başvurmak gerekmektedir. 

 l) Yolcunun; iptal-iade istediği seyahat ile ilgili tüm bilgilerini (PNR  numarası, elektronik belge referansı, uçuş tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi görevlisine bildirmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılacak iptal-iade  fly.burulas.com.tr internet adresinden yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara iptal-iade işlemi için izin  verilememektedir.

m) Diğer tüm şart ve koşullar için fly.burulas.com.tr internet adresini ziyaret edilebilir veya Çağrı Merkezimiz 0850 850 99 16’dan bilgi alabilirsiniz.

n) Tek uçuşta gidiş - dönüş bileti satın alındıysa, gidiş uçuşunun iptal olması, dönüş uçuşunun da de iptali anlamına gelmemektedir. Yolcularımız, istekleri doğrultusunda, dönüş biletlerini geri vererek bilet ücretini iade alabilirler.

o) Kampanyalardan satın alınan biletlerde; iptal-iade,  değişiklik yapılmamaktadır.

p) Taşıyıcı tarafından iptal edilen uçuşlar internet sayfasından, Çağrı Merkezinden ve bilet satış noktasından yolculara duyurulur. İnternetten satın alınan biletlerde, yolcuya ait GSM numarası mevcutsa SMS ile, e-posta adresi mevcut ise e-posta ile bilgilendirme yapılır.

r) Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı BURULAŞ aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

s) Hava muhalefeti veya yasal düzenlemeler sebebiyle sefer iptali gerçekleştiğinde;
Gidiş-Dönüş alınan biletlerde, dönüş biletinin iadesinin, gidiş seferinin iptal duyurusundan itibaren en geç 1 saat içinde talep edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde iade işlemi yapılmayacaktır.
Biletinizin iptal işlemini 0850 850 99 16 Ulaşım Hattı aracılığıyla da gerçekleştirilebilirsiniz.

UYARI: İşbu Taşıma Kuralları, Türk Sivil Havacılık Kanununda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olup, BURULAŞ Havacılık’ın sorumluluğunu sınırlandıran veya kaldıran tüm hükümler BURULAŞ Havacılık’ın acenteleri, personeli ve temsilcileri lehine de uygulanır. Bilet ve taşıma BURULAŞ Havacılık kuralları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere tabidir.

6. MÜCBİR SEBEPLER

a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti,

b) Terörist saldırı, uçuş güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, olası muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen haller,

c)  Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

7. UÇUŞ SAATLERİ

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

8. ÜCRETLER

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

9. EVCİL HAYVANLAR

a)  Kabin içinde taşınabilen hayvanlar kedi ve köpek ile sınırlıdır.

b) Kabinde evcil hayvan taşınması, ancak evcil hayvanın bilet sahibine ait olması ile mümkündür.

c) Evcil hayvanlar mutlak surette kendi muhafazasında/kafesinde taşınmalıdır. Muhafaza / kafes ölçüsü 45 x 35 x 23 cm’den fazla olmamalıdır. Evcil hayvanın, muhafazası/kafesi ile tartıldığında 6 kiloyu geçmemesi gerekmektedir.

d) Gerekli belgelerin ibraz edilmemesi ve muhafazanın uygun olmaması durumunda BURULAŞ Havacılık evcil hayvanı uçuştan alıkoyma yetkisini saklı tutar.

e) BURULAŞ Havacılık hiçbir şekilde taşınan hayvanın uçuştan önce, uçuş sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinde sorumluluk kabul etmez.

f) Evcil hayvana ait sağlık belgesi, aşı kâğıdı ve kimlik uçuşa kabul işlemleri sırasında ve istenildiği zaman gösterilmek üzere yolcunun yanında bulundurulmalıdır.

g) Kabinde taşınacak (kafesinde olmak şartıyla) her bir canlı hayvan için; Deniz uçağı Bursa – İstanbul  arası 25 TL, İstanbul – İzmir arası 50 TL ücret tahsil edilmektedir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

a) Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C. Bursa Mahkemeleri’ne başvurabilir.

b) İşbu sözleşme maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez. Detaylar için 0850 850 99 16 numaralı Çağrı Merkezimize ve/veya fly.burulas.com.tr internet adresimize başvurunuz.

 


bbb
Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San.
Ve Tic. A.Ş. Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur.
6.0.0.0